Holta & Håland

Siden 1966

Holta & Håland har i årtier brukt sin kunnskap og erfaring til å starte og utvikle selskaper innen mange bransjer. Konsernet hadde tidligere sitt fotfeste innen salg og service til oljebaserte bransjer, men er nå midt i det grønne og bærekraftige skiftet. Vi har de siste årene blant annet etablert og deltar aktivt i utvikling av selskaper innen elektrisk ladning av kjøretøyer. Konsernet er alltid på søken etter nye bærekraftige muligheter med stort fremtidig potensiale, gjerne innen eller nært beslektet med våre forretningsområder.

Vi bruker kunnskapen og kompetansen vi har tilegnet oss og benytter erfaringene til å etablere og videreutvikle nye selskaper.

Utvikling og risikostyring

Holta & Håland konsernet har en stor portefølje av driftsselskaper innen flere forretningsområder, hvor det tilbys produkter, installasjon og service, på landsbasis. En diversifisert portefølje av selskap gjør at risikoen er balansert, da bransjene er i forskjellige faser av sin livssyklus. De siste årene har konsernet utviklet flere nye forretningskonsepter sammen med eksterne investorer. På den måten har vi økt tilgjengelig kapitalbase og hatt nytte av medinvestorers komplementære kunnskap og erfaring. I de siste 20 årene har vi både etablert, kjøpt og solgt selskaper. Blant annet har vi solgt selskaper til store aktører for ytterligere vekst. Dette er blant annet gjort til Aker-selskap og til Bravida, Nordens største byggetekniske leverandør.

Selskaper i konsernet