Bærekraft

Miljø, økonomi og arbeidsplass

Bærekraft spenner over 17 områder, hvor Holta & Håland konsernet jobber spesielt for å sikre at vi har gode mål og rette tiltak for å oppnå «God helse og livskvalitet», «Ren energi til alle», «Anstendig arbeid og økonomisk vekst», og «Stoppe klimaendringene». Våre mål og tiltak skal gi en positiv effekt for våre ansatte, investorer, selskapet, medmennesker, og skal sikre at vi setter igjen et minst mulig klimaavtrykk på jorden.

Bærekraftig utvikling

De senere årene har vi tatt et bevisst valg om å utvikle selskaper med sterkt bidrag til det grønne skifte. Noen av våre selskaper utvikler og tilbyr produkter og tjenester med direkte reduserende effekt på miljøforurensende utslipp. Dette gjelder blant annet ladeutstyr for elektriske biler, olje-i-vann målere for produsert vann på norsk sokkel, miljøvennlig slukkegass, og Svanemerkede vaskemidler til bilvaskeanlegg. Under trekker vi frem tre eksempler.

Supercharge

Supercharge er leverandør av hurtigladere til elbiler og de fleste andre elektriske kjøretøy. Vi ligger et steg foran ved å tilby hurtigladere til båter, anleggsmaskiner, busser og andre tunge kjøretøy. Utviklingen på dette området er særdeles viktig for at bransjer skal ha alternativer til fossile kjøretøy.

HH Fire Eater

HH Fire Eater Norge er leverandør av miljøvennlig gass- og brannslokkesystemer. Fire Eater har utviklet gassen Inergen®. Systemet oppdager brann på et tidlig stadie og sender ut Inergen® som slukker ilden på under 60 sekunder. Inergen® er uskadelig for elektronikk, finmekanikk og mennesker. Verdier som ville gått tapt i kontakt med ild, røyk, vann eller annen slukking bevares.

Pro Analysis

Holta & Håland Industrier og sentrale ledere i selskapet overtok eierskapet fra Statoil Venture i 2012. Pro Analysis har utviklet instrumenter til blant annet å måle konsentrasjonen av olje-i-vann etter at oljeinstallasjonen har skilt olje fra vann, og før det såkalte produserte vannet enten pumpes tilbake til reservoaret, eller føres tilbake til havet. Myndighetene setter krav til renhet av det produserte vannet, og selskapets instrumenter overfører til kontrollrommets paneler det til enhver tid faktiske partikkelinnholdet i det produserte vannet.

Fremtidens selskaper

Konsernet er stadig på utkikk etter nye forretningsideer med positivt bidrag til det grønne skiftet, innenfor eller tett knyttet til dagens forretningsområder. For gode ideer tilbyr vi vår kunnskap, erfaring og kapitaltilgang, og deltar i å skape en klar forretningside, oppnåelige mål, og gode strategiske valg, for å skape vekst og godt fotfeste i bransjen.