Gründere og ansatte

Holta & Håland er en gründerbedrift startet av Leif Holta og Arne Håland i 1966. De to splittet lag tidlig på 2000-tallet, og sønnen Karleif Holta er nå sentral i utviklingen av konsernet, mens tredje generasjon Holta også jobber i våre selskaper. Vi er stolte over vår historie og alle som har vært med å bygge opp Holta & Håland og våre selskaper. Gjennom årenes løp har det vært lite gjennomtrekk i arbeidsstokken og minimalt med sykefravær.

Oljebyen Stavanger

Det hele startet i et hønsehus, hvor Leif Holta reparerte biler. Sammen med Leo Holta og Arne Håland så de også muligheter for å reparere annet utstyr. Oljeindustrien vokste i Stavanger og Holta & Håland vokste med industrien. Selskapets forretningsidé ble salg, installasjon og service av teknisk utstyr til bensinstasjoner, bunkrings- og tankanlegg til norske oljeselskaper. Markedene ble tank, bunkring og stasjoner, og antallet oppdrag økte kraftig. I starten arbeidet vi blant annet for Shell, Esso og andre store selskaper. Etter hvert utvidet Holta & Håland virksomheten til å omfatte analyse, brann- og gassdeteksjon, trykk- og temperaturmåling, og nivå- og mengdemåling av olje og gass.

De siste 15 årene

I 2005 solgte konsernet selskapene Holta & Håland Instrumentering og Holta & Håland Metering til Aker-selskapet Bjørge. Konsernets gjenværende aktiviteter hadde da en samlet omsetning på MNOK 50. Med etableringer, oppkjøp og fusjoner, blant annet innen elektro, rør, drivstoffteknisk, fiskal måling, deteksjon, slukking, og ladning av elektriske kjøretøyer, har konsernet vokst betydelig. Inkludert tilknyttede selskaper forventes en samlet omsetning i 2022 på MNOK 630, tross salg av flere store selskaper etter 2005.