Et etablert og solgt bilvaskekonsept

Holta & Håland etablerte i 2016 et automatisk og derved ubemannet vaskekonsept under merkenavnet Superwash. De siste års teknologiske utvikling innen fjernstyring, kamerakontroll, og mange andre tekniske løsninger, gjorde det mulig å ha et ubemannet og helautomatisk vaskeanlegg. Denne ideen ble til et velfungerende selskap.

Det ble i 2016 bygd et pilotanlegg utenfor konsernets hovedkontor, og anlegget med ferdigutviklet konsept for bygg, utstyr og drift ble senere solgt til lokale investorer. De nye eierne har bygget mange flere vaskeanlegg strategisk plassert ved knutepunkter, trafikkerte veier eller i nærheten av butikker eller industriområder. Superwash har de siste årene introdusert vask med månedlig abonnement og antallet vask har økt betydelig.

I 2022 ble Superwash fusjonert sammen med to andre selskaper med flere automatiske og ubemannede vaskeanlegg, hvor Superwash eierne er medeiere i det fusjonerte selskapet.

Du kan lese mer om Superwash på deres nettside