Investeringer

Fra idé til suksess

Holta & Håland konsernet består av en rekke selskap innen flere bransjer. Vi deltar aktivt i utvikling av dagens selskaper, men er også åpne for nye muligheter. Det bør være innenfor eller nært knyttet til dagens produkter og markeder, og det må være bærekraftige forretningsideer.
Vi er opptatt av at forretningsplanen har en god balanse mellom risiko, vekst og avkastning.

Ta kontakt med Karleif for å høre hvilke muligheter vi arbeider med i dag.

Invester i fremtidens selskaper

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med potensielle partnere. Erfaringene våre er at vi sammen med gode partnere oppnår bedre resultater på kortere tid. Gode konsept skal rulles ut og skaleres opp.  Da er det en fordel at man gjennom investeringer fra partnere får de finansielle musklene til å rulle ut konseptene raskere og i en større skalering enn om man gjør dette alene. Noen investorer involveres i utviklingsfasen, mens andre først blir med i skaleringsfasen når selskapet skal ut i markedet eller utvides. Selskapet er da mer etablert og risikoen dermed lavere.  Holta & Håland har lang erfaring med å arbeide sammen med investorer og partnere. Det sørger for at prosessen oppleves som profesjonell og som først avtalt. I tillegg til de gode prosessene er det selvsagt også gode investeringscaser med god avkastning.

Hos oss er vi alltid åpne for dialog og for å se på muligheter. Ta kontakt med Karleif for å høre hvilke muligheter vi arbeider med i dag.

Karleif Holta

E-post: Karleif.Holta@holta-haaland.no
Tlf: +47 901 60 409

HS: Vagle

To utviklede og solgte byggetekniske selskaper I 2007 kjøpte vi det lokale Sandnes firmaet HS Elektro. Samme år fusjonerte vi selskape...

Superwash

Et etablert og solgt bilvaskekonsept Holta & Håland etablerte i 2016 et automatisk og derved ubemannet vaskekonsept under merkenav...

Etableringer, fusjoner, kjøp og salg fra 2005

2005 SOLGTE O&G-divisjon til Aker Bjørge
2006 SOLGTE Holta & Håland bilverkstedteknikk, bilverkstedsutstyr
2007 ETABLERTE Norsk Energiteknikk, drivstoffteknisk utstyr
2007 KJØPTE HS Elektro
2007 FUSJONERTE med Vagle Elektro til HS:Vagle Elektro
2009 KJØPTE Process Control, fiskal måling og analyse
2009 ETABLERTE HS:Vagle Rør
2010 ETABLERTE Holta & Håland Safety, deteksjon og brannvarsling
2011 ETABLERTE avdeling for slukking med Inergen
2012 KJØPTE Pro Analysis, olje-i-vann måling
2013 KJØPTE Gas Optics, deteksjon av gasslekasje
2014 SOLGTE HS:Vagle Elektro og HS:Vagle Rør til Bravida
2015 ETABLERTE Holta & Håland Pumpeteknikk, pumper til vann og avløp
2016 ETABLERTE Superwash, selvbetjent bilvaskeanlegg
2017 SOLGTE Superwash
2018 ETABLERTE Supercharge, hurtigladesystemer
2018 ETABLERTE EV Powercharge, hurtigladestasjoner
2019 FUSJONERTE Inergen avdeling med til HHFire Eater Norge
2019 FUSJONERTE Norsk Energiteknikk til Wennstrom Solutions & Service
2020 SOLGTE Holta & Håland Pumpeteknikk