Om Holta & Håland

Holta & Håland konsernet

Holta & Håland Industrier konsernet er en aktiv eier med sin base på Randaberg siden 1966, men i dag med aktivitet over hele landet, og salg over hele verden. Vi er initiativtaker eller medinvestor i nye forretningsideer, og bidrar med erfaring, kunnskap og kapitaltilgang både for oppstarter og etablerte selskaper. Under er en oversikt over selskapene i Holta & Håland konsernet.

Vår portefølje

Forretningsområdene til dagens selskaper er salg, installasjon og service av produkter og tjenester innen måling, analyse, deteksjon, slukking, drivstoffylling, bilvask og el-ladning. For 15 år siden var storparten av konsernets omsetning leveranser til oljeindustrien. I tiden etter har det vært et økende søkelys på bærekraftig aktivitet i tråd med de globale klimatiske utfordringene. Det grønne skiftet har rammet noen av våre opprinnelige forretningsområder, men samtidig gitt oss mange nye muligheter, basert på vår etablerte virksomhet.

Av konsernet leveranser, inkludert tilknyttede selskaper, utgjør i dag over halvparten av inntektene bærekraftig virksomhet. Samfunnets behov og krav er i stadig endring og fremover ønsker vi å satse mer i tråd med det grønne skifte. Forretningsplanen for de neste fem årene tilsier at andelen bærekraftig virksomhet er økende.

Det grønne skifte

Norge har i mange år ligget langt foran i elektrifisering av privatbiler. Nå er også andelen elektriske busser i kraftig vekst, og neste segment er anleggsmaskiner, lastebiler, og andre tunge kjøretøyer. Holta & Håland etablerte i 2018 og 2019 både Supercharge og EV Powercharge. Supercharge leverer ladeløsninger til blant annet transportselskaper, bygg og anleggsbransjen. EV Powercharge opererer og selger strøm fra hurtigladere til kjøretøyer. Gjennom vårt selskap Pro Analysis i Bergen leverer vi også måleutstyr til et vindprosjekt utenfor New York (USA). Totalprosjektet leveres av norsk industri og vårt ansvar er å levere utstyr til måling av partikkelmengde og klorinnhold i et renseanlegg for hele vindparken.

Fokuset vårt på bærekraft har økt i takt med samfunnets behov.

Vi har utviklet produkter som reduserer utslipp og beskytter miljøet.

Vår virksomhet og våre prioriteringer

Holta & Håland konsernet skal arbeide innen bærekraftige bransjer. Vi skal ha søkelys på sikkerhet, forbedring og sunn økonomi. Våre selskaper skal arbeide for et godt arbeidsmiljø, ha tydelige retningslinjer for etisk forretningsdrift. Selskapenes leder og ledere skal ha god balanse i avveiningen mellom kunders, ansattes og aksjonærers preferanser. Holta & Håland konsernet skal være en aktiv eier med kunnskap, erfaring og kapitaltilgang for å etablere og skape vekst i nye forretningsområder. Våre selskaper skal være pådrivere i etablering av nye forretningsområder, nye produkter, tjenester og markedsområder.