Selskapene i Holta & Håland

Et konsern fra fortiden for fremtiden

Våre selskaper har virksomhet med utspring fra 1946, og siste etablering er fra 2018. På mange måter kan en si at ringen er sluttet, da aktiviteten fra 1946 var service på bensinpumper for datidens biler, mens Supercharge fra 2018 selger, installerer og utfører service på strømladere for dagens og fremtidens biler.

Den røde tråden er mer basert på muligheter og tro på en forretningside enn at alle selskapene skal være komplementære. Men det er likheter og skjæringspunkter, blant annet; kjøretøyer; fylling av energi; måling og analysering; detektering og slukking.

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS

Alt innen bilvaskutstyr

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS er totalleverandør av bilvaskutstyr til hele Norge. Kundene er blant annet bensinstasjonsselskaper, kjeder for ubemannede bilvaskeanlegg, og bilforretninger. Firmaet importerer bilvaskemaskiner, selvvaskeanlegg og kjemikalier fra både Spania, Finland, Belgia og Sverige. Selskapet har 35 ansatte, omsetter for over MNOK 160, og er blant bransjens største og mest profitable aktører. For kundene er det viktig at leverandørene er lokale, og derfor har selskapet kontorer med lager på Lierstranda, Seljord, Randaberg utenfor Stavanger, Bergen og i Trondheim. I tillegg har selskapet selgere og serviceteknikere også mange andre steder i landet. Holta & Håland Industrier eier 73 % av det norske selskapet.

Holta & Håland Safety AS

Detektorer og kontrollsystemer

Holta & Håland Safety leverer en rekke kritiske sikkerhetssystemer til oljebransjen, først og fremst i Norge. Blant produktene er detektorer for varsling av røyk, gass og brann. Firmaet er i ferd med å introdusere et nytt deteksjons- og varslingssystem, hovedsakelig til bruk i bygg for næring, leiligheter og offentlige bygg. Holta & Håland Industrier eier 91 % av det norske selskapet.

HH Fire Eater Norge AS

Slukking uten vannskade

HH Fire Eater Norge er eid av Holta & Håland Industrier og Fire Eater i Danmark. Selskapet leverer brannslukningsløsninger ved bruk av Inergen®, en gass utviklet av Fire Eater. Inergen tilført et rom reduserer oksygennivået fra 21% til 15% og slukker brann innendørs på kort tid. Gassen består av nitrogen, argon og karbondioksid. Dette er naturlige stoffer fra atmosfæren, og er ufarlige for mennesker, mekanikk og elektronikk. Holta & Håland Industrier eier 50 % av det norske selskapet.

Supercharge AS

Kvalitetsleverandør av ladeløsning

Supercharge AS er leverandør av hurtigladere, lynladere og skreddersydde ladeløsninger til en rekke bransjer. Selskapet leverer ladeløsninger biler og busser, men også til gravemaskiner, trucker, lastebiler, og båter. Myndighetene krav til klimavennlige byggeplasser har gitt Supercharge muligheter til å utvikle ladekonteiner og batteribanker skreddersydd for blant annet entreprenørbransjen. Behovet for elektrisk ladning og ladeløsninger er betydelig og vil gi selskapet store vekstmuligheter de neste årene. De innovative løsningene gir flere bransjer mulighet til å gå over til elektriske kjøretøy. Både innen offentlig og privat sektor er det målsatt at de i fremtiden skal ha null-utslipp. Holta & Håland Industrier eier 90,1 % av det norske selskapet.

Wennstrom Solutions & Service

Vedlikehold og service av E-mobility og drivstoff

Wennstrom Solutions & Service er totalleverandør av produkter for lagring og fylling av både konvensjonelt drivstoff og elektrisitet. Kundene er blant annet bensinstasjoner, busselskaper, og tankanlegg. Selskapet importerer produkter fra blant annet Holland, Belgia, Skottland, Finland, Sverige, og Kina. Produktene selges, installeres og vedlikeholdes av en landsdekkende salg- og serviceorganisasjon. Wennstrom Solutions & Service er Norges største innen utstyr til konvensjonelt drivstoff, og er en del av Norden største konsern i bransjen, med sitt hovedkontor i Stockholm. Holta & Håland Industrier eier indirekte 22,5 % av det norske selskapet.

Pro Analysis AS

Oil in Water

Pro Analysis var tidligere eid av Statoil, og overtatt av Holta & Håland Industrier og ledelsen i selskapet i 2012. Selskapet utvikler utstyr for måling av blant annet oljerester i produsert vann, og leverer til kunder i alle verdensdeler. Leveransen har først og fremst vært til oljeplattformer, men selskapet er i ferd med å utvikle andre målevarianter rettet mot blant annet havvindanlegg. Pro Analysis er verdens nest største aktør innen salg, installasjon og service på produkter knyttet til olje-i-vann. Holta & Håland Industrier eier indirekte 63 % av det norske selskapet.

Process Control AS

Prosess- og systemkontroll for oljebransjen

Process Control er totalleverandør av instrumenter for måling på kvalitet og mengde innen av olje og gass. De fleste prosjekter er på norsk sokkel, både direkte til oljeselskapene, men også til enginmeeringselskaper. Med over 30 års erfaring innen olje- og gassindustrien har selskapet bygd opp gode prosedyrer, i henhold til krav fra kunder og myndigheter. Holta & Håland Industrier eier 70 % av det norske selskapet.

EV Powercharge AS

Elbillading i Norge

EV Powercharge opererer ladestasjoner for salg av strøm til biler. Foreløpig er det etablert og i drift 5 stasjoner i Sør-Norge, men det er planer om utrulling av et stort antall ladestasjoner de neste årene, over hele landet. Stasjonene har både hurtigladere og lynladere for elbiler, og målet er å være en viktig foretrukket aktør innen drift av myndighetenes estimerte behov for 12-14.000 lyn- og hurtigladere over hele landet, frem til 2025. Holta & Håland Industrier eier 50 % av det norske selskapet.

Randabergporten

Tilrettelegging av næringsliv på Randaberg og Stavanger

Randabergporten er et næringssenter på Randaberg som legger til rette for både offentlige og private organisasjoner. Mange av våre leietakere jobber innen helsesektoren og det er praktisk å ha flere helsetjenester samlet under samme tak. Bygget er bestående av kontorer, lager og verksteder med 7500m² tilgjengelig for leietakere. Flere av selskapene i Holta & Håland konsernet har også kontorer i bygget. Trykk deg inn på Randabergportens nettside for å se om vi har ledige lokaler nå.